Nieuwbouw in Riethoven

Riethoven is een dorp in de Kempense Nederlandse gemeente Bergeijk, provincie Noord-Brabant. Het dorp heeft 2335 inwoners (01-01-2015). De buurtschap Walik wordt gewoonlijk ook tot Riethoven gerekend. De naam 'Riethoven' is afgeleid van het riviertje de Witrijt.


Het ca. 35 km2 grote gebied tussen de Run en de Keersop kan beschouwd worden als een microregio. Het wordt vrijwel geheel omsloten door de beide genoemde riviertjes. Het primair voor bewoning geschikte deel wordt gevormd door een centraal dekzandplateau. Aan de oostzijde wordt dit plateau in tweeën gedeeld door het eerder genoemde ’t Rijtje. Op het dekzandplateau zijn in de middeleeuwen grote escomplexen aangelegd. Uit de omgeving van Riethoven zijn tal van vindplaatsen uit de Bronstijd bekend, zoals de grafheuvels ten zuidwesten van Boschhoven, ten noordwesten van Walik en meer westelijk ten zuiden van ’t Rijtje. In de Vroege IJzertijd heeft de microregio een intensief bewoonde Siedlungskammer gevormd en sinds 1982 vormt het gebied tussen Run en Keersop een van de zwaartepunten van het archeologisch onderzoek in het kader van het Kempenproject. Binnen de microregio zijn verschillende elementen van het nederzettingssysteem uit de Vroege IJzertijd bekend zoals de nederzetting op de Heesmortel, de Celtic fields bij Boshoven en een zevental urnenvelden o.a. bij Boschhoven en Walik.
Tot 1468 behoorde Riethoven tot de schepenbank van Eersel, daarna tot de schepenbank van Bergeijk, Westerhoven, en Riethoven. De voormalige gemeente Riethoven is ontstaan in 1810 en werd in 1997 bij herindeling samengevoegd met de gemeente Bergeyk (nu Bergeijk). De parochie van Riethoven was een dochterparochie van Bergeijk en in 1368 werd voor het eerst het bestaan van een kerk vermeld. In 1442 werd Riethoven een zelfstandige parochie. In het gehucht Walik, op de weg naar het naburige Eersel leefde in de zestiende eeuw Maarten Bouwens, die later bekend werd als bisschop Martinus Riethovius.
Riethoven ligt op een droog dekzandgebied met hier en daar stukken droog naaldbos. Ten noordwesten van Riethoven ligt de Einderheide, een groot aaneengesloten naaldbosgebied waarin zich het Huisven bevindt. Hier werd in 2002 de Grote bremraap gevonden.
Broekhoven, Walik, Boshoven, Voort, Heiereind, Galbergen en Eind.
Walik, Bergeijk, Westerhoven, Steensel, Waalre
Lees verder...

Gemeente
Bergeijk

Inwoners
2.335

ABONNEREN OP NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Riethoven